Misioni ynë: Edukimi, Shëndeti dhe Bamirësia

Rreth Nesh

FundBux
Rreth Nesh

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar

Ne jemi një organizatë që promovon një imazh pozitiv të Islamit përmes aktiviteteve të saj arsimore dhe kulturore në bashkësitë lokale. Fondacioni u themelua me qëllim krijimin e një institucioni që do të ndihmonte të pa privilegjuarit dhe do tu jepte atyre një nxitje për t'u bërë pjesëmarrës aktivë në çështjet kombëtare përmes krijimit të vetëdijes për temat dhe vlerat islamike, duke inkurajuar dialogun dhe promovuar ndërgjegjësimi i Hadithit.


Vizioni ynë është të ndërtojmë mbi këtë themel dhe të zhvillojmë një program kombëtar të shtrirjes që do të sjellë së bashku të rinj me prejardhje të ndryshme fetare në mënyrë që të përmirësojnë nivelin e tyre të të kuptuarit të njëri-tjetrit dhe të rrisin respektin dhe vlerësimin e tyre të ndërsjellë për njëri-tjetrin.


Shiko projektet
aftësitë

Aftësitë tona gjenden në punën tonë.

Brenda këtyre viteve ne kemi ndërtuar një rrjet të fortë profesionistësh të cilët janë të përkushtuar për të ndërtuar ndryshimin që duan të shohin në botë, veçanërisht në zonat ku ka ende shumë varfëri dhe vuajtje.


Fondacioni i Rinisë Islame vlerëson mëshirën dhe drejtësinë për të gjithë njerëzit, ne e marrim seriozisht rolin që secili prej nesh luan në punën për të transformuar dhe përmirësuar jetën e atyre që janë ndër anëtarët më të margjinalizuar të shoqërisë.

Qëllimi jonë

Vlerat tona na nxisin drejtë një të ardhme të ndritur për të gjithë.

Misioni jonë

Duke ilustruar vlerat tona islame, ne do të zhvillojmë kapacitetin lokal.

Arritjet tona

Ne i respektojmë angazhimet tona dhe të bërit gjënë e duhur.

Ëndrra jonë

Për të krijuar një botë harmonie me shëndet të mirë, arsim dhe jetesë.